All fields are required.

Close Appointment form

HELBO terapija laserom (antimikrobna fotodinamska terapija)

 

HELBO terapijom protiv infekcija!

 

Bez bola. Nema neželjenih efekata. Bakterije su uništene.

 

Bakterijske infekcije u ustima su među najvećim problemima sa kojima se suočava stomatolog.

HELBO terapija se bori protiv patogenih bakterija, ubrzava proces ozdravljenja i istovremeno ublažava bolove.

Brojne studije i više od 50 naučnih publikacija su potvrdili uspeh ove terapije, koja se zasniva na obeležavanju bakterijskog zida sa svetlo-osetljivim molekulima HELBO Plavim fotosenzibilizatorom,a aktiviranjem laserske svetlosti stvara se veoma agresivan kiseonik koji uništava preko 99% bakterija u roku od jednog minuta, uključujući i biofilm. Takva efikasnost je nezamisliva sa konvencionalnim metodama lečenja.
Sa HELBO terapijom, pacijenti mogu biti brzo oslodođeni od zapaljenja i infekcija. 

HELBO terapija laserom takođe ubrzava proces ozdravljenja i ima dokazano analgetski efekat.
Izvođenje HELBO tretmana traje samo nekoliko minuta po zubu i potpuno je bezbolan.

U mnogim slučajevima ova jednostavna, brza terapija omogućava da se izbegne upotreba antibiotika ili hirurške intervencije.
Antimikrobna fotodinamska terapija je bezbolana i nema neželjenih efekata.

 

HELBO terapija je dokazano efikasna kod infekcija u oboljenjima:

  • Parodontopatija i periimplantitis
  • Pulpitis 
  • Karijes
  • Alveolarni ostitis prilikom vađenja zuba
  • Neadekvatno lečenje nakon apikotomija
  • Rezidualni ostitis (poremećeno zarastanje implanata, posebno u slučaju neposredne implantacije)

U Srbiji je HELBO odobren i registrovan kod Agenije za lekove i medicinska sredstva Rešenjima broj 515-02-00652-13-001 i 515-02-00653-13-001, a od 2014. godine je zvanično uključen i u rad na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.