All fields are required.

Close Appointment form

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi hiruškim lečenjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje. Ona zahteva poseban pristup, znanje i zalaganje, kako lekara tako i pacijenta.

Savremena stomatologija odgovarajućim hiruškim postupcima i primenom lokalne anestezije, omogućava bezbolne oralno-hiruške intervencije sa minimalnom traumom okolnih tkiva i retkim postoperativnim komplikacijama.

Naši lekari specijalisti se trude da detaljnim pregledom utvrde potrebu za hiruškim lečenjem i, pre bilo kakvog zahvata, izvrše potrebnu prehirušku pripremu pacijenta. Detaljno ćemo vas uputiti u princip i način izvođenja hiruškog lečenja i potruditi se da intervencija bude što prijatnija za vas.

Najčešće intervencije:
  • Vađenje zuba
  • Hiruško vađenje zuba
  • Apikotomija i cistektomija
  • Frenektomija
  • Cirkumcizija
  • Preprotetska hirurgija