All fields are required.

Close Appointment form

Doc. dr Drago Jelovac

Doc. dr Drago Jelovac

SPECIJALISTA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE

Doc. dr Drago Jelovac je diplomirao na Stomatološkom i Medicinskom fakultetu u Beogradu, nakon čega je specijalizirao maksilofacijalnu hirurgiju i stekao doktorat iz oblasti oralnog karcinoma.

Usavršavao se u Velikoj Britaniji i dobitnik je mnogih priznanja iz oblasti maksilofacijalne hirurgije.

Jedina licenca Evropskog Odbora za Oralnu i Maksilofacijalnu hirurgiju i hirurgiju glave i vrata u Republici Srbiji.