All fields are required.

Close Appointment form

Dr Božidar Ninčić

Dr Božidar Ninčić

Specialista oralne hirurgije i implantologije

Doktor Božidar Ninčić je studije stomatologije završio na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Već na fakultetu je prepoznat njegov talenat za hirurgiju, pa je ubrzo na Vojnomedicinskoj Akademiji specijalizirao oralnu hirurgiju i implatologiju.
Sta kažu pacijenti?
“ Doktor je bio zadužen za ugradnju implantata u mojoj gornjoj i donjoj vilici. Tokom intervencije je brinuo o svakom detalju, a posle svaki dan proveravao da li me nešto boli i kako sam. Njegova iskrena posvećenost pacijentu se odmah oseti i verujte da ga nikada ne bih menjao. Profesionalac i dobar čovek!”