All fields are required.

Close Appointment form

Dr Kristijan Bošković

Dr Kristijan Bošković

Specijalista stomatološke protetike

Doktor Kristijan Bošković studije stomatologije završio je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, nakon čega je specijalizirao stomatološku protetiku na matičnom fakultetu.

  • Preko 17 godina iskustva u struci sticao je u domaćim i inostranim klinikama sa posebnim akcentom na svoju specijalističku granu.
  • Dobru praksu redovno nadograđuje usavršavanjem na stručnim seminarima i kursevima.
  • Slobodne trenutke koristi za putovanja i bavljenje sportskim aktivnostima.

Šta kažu pacijenti?
”Pouzdan doktor koji svojim znanjem uliva poverenje!”