All fields are required.

Close Appointment form

Dr Nenad Jovelić

Dr Nenad Jovelić

Doktor stomatologije

Doktor Nenad Jovelić rođen je u Sremskoj Mitrovici gde je završio gimnaziju. Po dolasku u Beograd, upisao je i uspešno završio Stomatološki fakultet. Sfera njegovog profesionalnog usmerenja je parodontologija a iz ove oblasti završava i doktorske studije na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu.

  • Doktor Nenad predaje i drži vežbe na matičnom fakultetu.
  • U slobodno vreme voli da putuje, a posvećen je i učenju stranih jezika.

Šta kažu pacijenti?
“Doktor Nenad poseduje izuzetno znanje na polju parodontologije i stiče se utisak da svaki problem može da reši.”